Ngân Hàng TMCP Bản Việt

PGD Trưng Nữ Vương

Ngân Hàng TMCP Bản Việt - PGD Trưng Nữ Vương

  • Địa chỉ ngân hàng quân đội mbbank Trụ sở chính: 425 Trưng Nữ Vương, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Hotline ngân hàng quân đội mbbank Số điện thoại:0511. 3659 076
  • Fax ngân hàng quân đội mbbank Số Fax:: 0511. 3659 078
  • Swift code ngân hàng quân đội mbbank SWIFT Code: 
  • Chi nhánh trực thuộc Chi Nhánh Trực Thuộc: - Chi nhánh Trưng Nữ Vương
    Giờ làm việc: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h. Thứ 7: 8h-12h

Xem bản đồ đường đi đến TMCP Bản Việt - PGD 0511. 3659 076

PGD Trưng Nữ Vương  PGD Trưng Nữ Vương Reviewed by Unknown on April 04, 2017 Rating: 5

No comments:

Powered by Blogger.